Giới thiệu “Gói Trả Lương Qua HSBC” để nhận quà tặng
Giới thiệu bạn bè và người thân tham gia Gói Trả Lương Qua HSBC - giải pháp tài chính cho nhân viên doanh nghiệp, để tận hưởng ưu đãi đặc biệt hấp dẫn thiết kế riêng trên nhiều sản phẩm như: Tài khoản, Thẻ Thanh Toán, Thẻ Tín Dụng, Vay Tiêu Dùng, Vay Mua Nhà
Ưu đãi khi giới thiệu Khách hàng tham gia Gói Trả Lương Qua HSBC
Khi giới thiệu thành công một Khách hàng tham gia Gói Trả Lương Qua HSBC, Quý khách sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền 100.000 VND, tối đa hoàn tiền 5.000.000 VND(*)

Thời gian ưu đãi: 20/12/2023 - 20/03/2024

(*)Điều khoản và Điều kiện áp dụng.
03 bước đơn giản để nhận ngay ưu đãi lên đến 5 triệu VND
Bước 1
Điền thông tin người thân/ bạn bè Quý khách muốn giới thiệu theo đơn bên dưới
Bước 2
Nhắc bạn bè/ người thân vào đường link trong thư điện tử HSBC gửi đến và hoàn thành Hồ sơ mở Tài Khoản
Bước 3
Nhận ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn từ HSBC cho những giới thiệu thành công

  Thông tin của Người Giới Thiệu


  Thông tin của Người Được Giới Thiệu

Người Được Giới Thiệu 1

Người Được Giới Thiệu 2

Người Được Giới Thiệu 3

Thêm Người Được Giới Thiệu

Xác nhận của Khách hàng

1. Tôi xác nhận và cam kết các thông tin cá nhân của tôi và Người Được Giới Thiệu nêu tại Đơn này đúng, đủ, chính xác và cập nhật mới nhất.

2. Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý hoàn toàn với các Điều khoản và Điều kiện của chương trình này.

3. Tôi đồng ý Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) ("HSBC") sẽ liên hệ với tôi và Người Được Giới Thiệu theo thông tin cung cấp tại Đơn này để xác nhận thông tin về việc giới thiệu Khách hàng theo Chương Trình Giới Thiệu Khách Hàng Mở Tài Khoản Lương HSBC.

4. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu rõ Thông Báo Bảo Mật của HSBC được công bố tại An toàn và Bảo mật - HSBC VN. Tôi đồng ý rõ ràng, tự nguyện, khẳng định, vô điều kiện để HSBC xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của tôi theo Thông Báo Bảo Mật của HSBC.

5. Tôi xác nhận, tuyên bố và bảo đảm rằng (i) mọi người có Dữ Liệu Cá Nhân mà tôi (hoặc bất kỳ ai thay mặt tôi) đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp cho HSBC hoặc một thành viên của Tập Đoàn HSBC ("Những Người Có Liên Quan" của tôi) đã được thông báo về Thông Báo Bảo Mật của HSBC; (ii) Những Người Có Liên Quan đã đồng ý rõ ràng, tự nguyện, khẳng định, vô điều kiện để HSBC xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Những Người Có Liên Quan theo Thông Báo Bảo Mật của HSBC; và (iii) tôi được phép tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Những Người Có Liên Quan cho HSBC và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn HSBC để HSBC và/hoặc các thành viên của Tập Đoàn HSBC có thể xử lý dữ liệu theo cách tương tự. Đồng thời, tôi đã thông báo cho Những Người Có Liên Quan hiểu rõ về các quyền khác nhau của Những Người Có Liên Quan đối với Dữ Liệu Cá Nhân theo Thông Báo Bảo Mật của HSBC và quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Tôi, bằng văn bản này, cam kết xác minh tính chính xác và đầy đủ của Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho HSBC.

6. Tôi xác nhận và hiểu rằng trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với sự đồng ý của tôi, tôi sẽ yêu cầu bằng văn bản theo mẫu quy định có sẵn tại các chi nhánh của HSBC hoặc các kênh khác được cung cấp trong Thông Báo Bảo Mật của HSBC. Tôi hiểu rằng nếu tôi thay đổi sự đồng ý của mình vì bất kỳ mục đích nào và tùy thuộc vào tính chất yêu cầu của tôi, HSBC có thể không tiếp tục cung cấp Sản Phẩm và/ hoặc Dịch Vụ cho tôi.